ΜεγένθυνσηΣμίκρυνσηΕπαναφορά

Μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης

Η τεχνική της μεταμόσχευσης αμνιακής μεμβράνης χρησιμοποιέιται τα τελευταία 10 χρόνια για την θεραπεία ενός ευρέως φάσματος διαταραχών της οφθαλμικής επιφάνειας, είτε ως μεμονωμένη θεραπεία είτε σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή. Οι αμνιακές μεμβράνες ξηρής κατεργασίας, δηλ. οι μεμβράνες που δεν φυλάσσονται σε διάλυμα συντήρησης, παρουσιαζουν μηδενικό ποσοστό απόριψψης. Η αμνιακή μεμβράνη προέρχεται από τον αμνιακό σάκο γυναικών που μόλις έχουν τεκνοποιήσει, συνήθως ύστερα από επέμβαση καισαρικής τομής και στη συνέχεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών τύπων αμνιακής μεμβράνης, καθένας από τους οποίους χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφορετικής πάθησης.

Η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ενδείκνυται στην αντικατάσταση ιστών της οφθαλμικής επιφάνειας που έχουν αφαιρεθεί και αφορά μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις εγκαυμάτων, απειλής διάτρησης του κερατοειδούς, αφαίρεσης όγκου, ελκωτικής κερατίτιδας, αποστήματος κερατοειδούς, χαλάρωση επιπεφυκότα. Η αμνιακή μεμβράνη αποτελεί άριστο ιστικό υπόστρωμα, προσφέροντας διαρκώς αυξανόμενες τεχνικές και δυνατότητες. Ένα από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της είναι πως προφυλάσσει τον κερατοειδή, π.χ. από επιθετική νεοαγγείωση ή άλλες παθήσεις, ώστε μια ενδεχόμενη μελλοντική μεταμόσχευση κερατοειδούς να είναι δυνατή και επιτυχής. Οι χειρουργικες τεχνικές της μεταμόσχευσης ποικίλουν ανάλογα με την πάθηση και τον τύπο της μεμβράνης που χρησιμοποιείται.


espa
© 2024 Re-designed by MonoWare Systems. Supported by Technology Shop
.