ΜεγένθυνσηΣμίκρυνσηΕπαναφορά

Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Οι συχνότερες παθήσεις που χρειάζονται μεταμόσχευση είναι ο κερατόκωνος, η φυσσαλιώδης κερατοπάθεια, έλκη, τραύματα και εγκαύματα του κερατοειδούς

Κατά την επέμβαση, τμήμα του παθολογικού κερατοειδούς αντικαθίσταται από μόσχευμα υγιούς κερατοειδούς που προέρχεται από μια τράπεζα μοσχευμάτων οφθαλμού ύστερα από αυστηρό έλεγχο. Μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς συχνός είναι ο αστιγματισμός. Ο αστιγματισμός αυτός διαφέρει από τον κερατόκωνο διότι είναι πιο ομαλός και διορθώνεται ευκολότερα με φακούς επαφής ή επέμβαση laser.

Σήμερα χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους ανάλογα με το ειδικό πρόβλημα του ασθενή

  1. τη συμβατική διαμπερή κερατοπλαστική
  2. τμηματικές κερατοπλαστικές
  3. α. DSAEK. μεταμοσχεύουμε την εσωτερική στιβάδα του κερατοειδή <<ενδοθήλιο>>

    β. και ALTK. μεταμοσχεύουμε μέρος του στρώματος του κερατοειδούς


espa
© 2024 Re-designed by MonoWare Systems. Supported by Technology Shop
.